ภาพกิจกรรม
คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง ||    วัฒนธรรมองค์กร : รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม
 
:: คลังภาพกิจกรรมชาวสาธารณสุขอำเภอตาลสุม ::

31 พฤษภาคม 2559 การประชุมสมัชชาสุขภาพอำเภอตาลสุม 1 ใน 4 อำเภอนำร่องจังหวัดอุบลราชธานี ณ หอประชุมอำเภอตาลสุม

11 เมษายน 2559 กิจกรรมวันสงกรานต์ สวัสดีปีใหม่ไทย รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้บังคับบัญชา

3-8 เมษายน 2559 งานบุญประจำปีชาวอำเภอตาลสุม "ฝักบัวหวาน ลูกตาลสด เลิศรสข้าวหลามเม็ดบัว หัวใจตาลสุม" ประจำปี 2559

2 เมษายน 2559 กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29 มีนาคม 2559 โครงการตรวจ ค้นหา รักษา มะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยวิธีอุลตร้าซาวด์

24 มีนาคม 2559 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและองค์กรอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร้างสุขภาพชุมชน

18 มีนาคม 2559 กิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ อำเภอตาลสุม

19 กุมภาพันธ์ 2559 หน่วยบริการอำเภอยิ้ม เต็มใจบริการ เยี่ยมยามถามไถ่ ณ วัดบ้านดอนตะลี

18 กุมภาพันธ์ 2559 คาราวานรับบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดอุบลราชธานีพร้อมด้วยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

11 กุมภาพันธ์ 2559 นิเทศงานสาธารณสุขผสมผสานระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2559 เขตพัฒนาสุขภาพที่ 1

4 กุมภาพันธ์ 2559 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพอำเภอ(DHS) และการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอำเภอ

14 มกราคม 2559 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศ รีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ณ วัดบ้านหนองโน ตำบลสำโรง

8 ธันวาคม 2558 การประชุมเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคด้วยกลไกระบบสมัชชาสุขภาพอำเภอตาลสุม

" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะเห็นชาวอำเภอตาลสุมมีคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม "
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม