:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม ::

.:| กลุ่มงานบริหาร |:. => งานตรวจสอบและควบคุมภายใน => ข้อความที่เริ่มโดย: AdminSSO ที่ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

หัวข้อ: แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท
เริ่มหัวข้อโดย: AdminSSO ที่ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM
แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท