สมาชิก: 40  •  กระทู้: 14751  •  หัวข้อ: 12508
.:: ข่าวสารจากหน่วยงาน ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวด่วน/ประกาศ/แจ้งให้ทราบ/เชิญประชุม

ข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer, น.ส.พัชรี ช่วงชัย

67 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์
ใน แบบฟอร์มรวบรวมค่ายา วมย ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2017, 01:58:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน / ไฟล์ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในห้องประชุม

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

59 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พัชรี ช่วงชัย
ใน วาระประชุมประจำเดือนกุมภ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 06, 2017, 04:36:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ที่ควรทราบ

35 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornthawee
ใน รายละเอียดเงินเดือน ต.ค....
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2014, 09:29:17 AM

.:: รับ-ส่งงานข้อมูล ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์, น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอที และคำสั่งเยี...
เมื่อ มีนาคม 06, 2017, 02:10:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรค

กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/และไม่ติดต่อ

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์

577 กระทู้
459 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางอรอุมา ประสมพันธ์
ใน แบบเบิกวัคซีน 60 ว3/1
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 12:13:59 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล ฝ่ายควบคุมโรค, รับ-ส่งข้อมูล ไข้หวัด2009, รับ-ส่งข้อมูล รายงาน 506, รับ-ส่งข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ19สาเหตุ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานอนามัย

กลุ่มงานส่งเสริมสุข

ผู้ดูแล: ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม

351 กระทู้
318 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.เกตเกยูร จรลี
ใน รายงานเดือน มีนาคม 2560...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:37:28 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งงานส่งเสริมสุขภาพ, รับ-ส่งงานทันตสาธาณสุข, คู่มืองาน อสม., คู่มืองานสายใยรัก/ตำบลนมแม่, คู่มืองานอนามัยโรงเรียน, คู่มืองานคลีนิกไร้พุง DPAC, คู่มืองาน PMQA / PCA, คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน(สสม.)

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

87 กระทู้
87 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.ผลการปฏิบ...
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 10:55:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

401 กระทู้
399 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.คบส.เดือน...
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 10:48:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 02:36:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

545 กระทู้
527 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวรรณา คูณดก
ใน คำหว้าส่งรายงาน400 +01รง...
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 11:02:40 AM

บอร์ดย่อย: รง.400, รง.สาเหตุการตาย, รง.KPI (รายไตรมาส)
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

620 กระทู้
619 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวรรณา คูณดก
ใน คำหว้าส่งรายงานสุขภาพจิต...
เมื่อ มีนาคม 28, 2017, 02:30:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

173 กระทู้
173 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยกพ.6...
เมื่อ มีนาคม 07, 2017, 09:34:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

46 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐฑิตา ผาเหล่า
ใน backup jhcis ค.น.ท
เมื่อ มีนาคม 21, 2017, 06:04:21 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม, รับ-ส่งข้อมูล JHCIS Backup, รับ-ส่งข้อมูล ทั่วไป, ดาวน์โหลด/อัพเดทโปรแกรม
.:: รับ-ส่งข้อมูลของ รพ.สต. ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ดอนพันชาด

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

174 กระทู้
174 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน เงินเดือนอสม.
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:42:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. สำโรง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

140 กระทู้
135 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โฉมไสว ณ อุบล
ใน ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าธรรม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2017, 10:34:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. จิกเทิง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

57 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.แอนนา ขัดโพธิ์
ใน โครงการนครนายก
เมื่อ มีนาคม 15, 2017, 01:34:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. หนองกุง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

58 กระทู้
58 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ผ้าป่า
เมื่อ มีนาคม 14, 2017, 03:15:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. นาคาย

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

165 กระทู้
165 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พรทิพย์ พึ่งกุล
ใน อสม
เมื่อ มีนาคม 07, 2017, 02:25:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหนามแท่ง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

33 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐฑิตา ผาเหล่า
ใน GL60คำหนามแท่ง
เมื่อ มีนาคม 13, 2017, 02:57:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหว้า

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

115 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวรรณา คูณดก
ใน ข้อมูลประชากร 15.3.60
เมื่อ มีนาคม 15, 2017, 03:36:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศสช.รพ. ตาลสุม

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชินัญญา พรมศิริ
ใน รายงาน 506 1 เม.ย 55 -3...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2013, 02:41:56 PM

.:: กองทุนสวัสดิการ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อมูล/รายละเอียด/รายรับ-รายจ่าย/กู้ยืม/สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พนักงาน/แจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินสวัสดิการ...

ผู้ดูแล: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์

19 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน สรุปเงินฝากเจ้าหน้าที่ใน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:11:46 AM

.:: สัพเพเหระ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องน่ารู้/นานาสาระ

เรื่องน่ารู้ นานาสาระ สัพเพเหระ ฯลฯ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน งบพิสูจน์ยอด
เมื่อ มีนาคม 06, 2012, 03:14:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย!!

ระบายความในใจ เรื่องเดือดร้อน ต้องการร้องเรียน ขอคำปรึกษา ฯลฯ

36 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นิภาพร
ใน Re: ส่งbackup jhcisไม่ได...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2012, 03:50:08 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

SSO Tansum DataCenter::ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร - Info Center

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 25 นาทีที่ผ่านมา:
น.ส.เกตเกยูร จรลี

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 102 (ธันวาคม 30, 2013, 08:09:25 PM)