.:| ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน กรกฏาคม ...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2018, 02:43:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดร...
เมื่อ มีนาคม 12, 2018, 11:15:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานบริหาร |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2018, 09:15:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ กรกฎาคม 02, 2018, 11:17:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน คำสั่งห้องปฏิบัติการ LAB...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2018, 03:43:41 PM

.:| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

43 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงาน 400+0110รง5 เด...
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2018, 09:56:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ส่งรายงานเดือนอสม.รพ.สต....
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2018, 09:59:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน HI/CI 29มิย61หนองกุงค่ะ
เมื่อ มิถุนายน 29, 2018, 10:59:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

85 กระทู้
77 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเดือน นาคาย มิ....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2018, 10:25:12 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน อัลตร้าซาวด์ตับ2561 รพ.ส...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2018, 10:54:31 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

240 กระทู้
122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน รายงาน 506 20 ก.ค.61 สำโ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 03:18:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเดือน นาคาย มิ....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2018, 10:24:26 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเดือน นาคาย มิ....
เมื่อ กรกฎาคม 04, 2018, 10:24:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยเดือ...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2018, 03:58:23 PM

.:| รับ-ส่งข้อมูล Backup JHCIS 43 แฟ้ม |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน แบกอัพJHCIS 20กค61
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 05:17:19 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่ง43 แฟ้ม รพ.สต.จิกเทิง
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2018, 04:43:19 PM

.:| รับ-ส่งข้อมูลภายใน รพ.สต. |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน การเงินมิถุนายน2561
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2018, 08:32:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน glมิ.ย.61
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2018, 04:25:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ร.epiเดือนพค/มิย61
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 03:17:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน GL61 นาคาย
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 09:54:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน รายงาเดือนมิ.ย.61จ้า
เมื่อ มิถุนายน 29, 2018, 11:50:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutthawaraorn
ใน ฟอร์มแผนงบค่าเสื่อม62
เมื่อ มิถุนายน 03, 2018, 11:39:03 AM

.:| สวัสดิการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| นานาจิตตัง |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

854 กระทู้ ใน 728 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "แบกอัพJHCIS 20กค61" ( กรกฎาคม 20, 2018, 05:17:19 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

25 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 25. ออนไลน์มากที่สุด: 31 (กรกฎาคม 05, 2018, 02:32:53 PM)