.:| ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน กุมภาพัน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2021, 03:38:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ประกาศและเผยแพร่แผนค่าเส...
เมื่อ ธันวาคม 19, 2018, 11:09:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานบริหาร |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

49 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ มกราคม 28, 2021, 03:02:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

38 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:01:18 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน ชมรมจริยธรรม องค์กรแห่งค...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2020, 01:55:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

51 กระทู้
51 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2021, 10:26:09 AM

.:| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

125 กระทู้
123 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงาน 400+0110 รง5 +...
เมื่อ ตุลาคม 26, 2020, 10:52:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนต.ค.61คำหน...
เมื่อ พฤศจิกายน 06, 2018, 09:40:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

30 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค.63 จิ...
เมื่อ พฤษภาคม 31, 2020, 10:59:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

208 กระทู้
200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน รายงานเดือน กุมภาพันธ์ 2...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2021, 11:38:08 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน ผลการตรวจ fittest สำโรง ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2020, 02:52:54 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

1,823 กระทู้
923 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ส่ง506 รพ.สต.นาคาย25-2-2...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2021, 10:59:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

52 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ส.ค.63 จิ...
เมื่อ กันยายน 09, 2020, 11:00:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

56 กระทู้
56 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ม.ค. 63 จ...
เมื่อ มกราคม 23, 2020, 02:39:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

50 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งงานแพทย์แผนไทย มกราคม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 02, 2021, 08:54:40 AM

.:| รับ-ส่งข้อมูล Backup JHCIS 43 แฟ้ม |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน backup จิกเทิง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2021, 04:51:03 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

43 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน 43 แฟ้มจิกเทิง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2021, 11:47:58 AM

.:| รับ-ส่งข้อมูลภายใน รพ.สต. |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

98 กระทู้
98 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน โปรแกรมอีเคลม2.10
เมื่อ กุมภาพันธ์ 10, 2021, 11:27:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ขออนุมัติจ่ายค่าสาธารณูป...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2020, 12:10:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

29 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน เงินเดือน
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2021, 02:18:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

38 กระทู้
38 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ใบลากิจ
เมื่อ มกราคม 28, 2021, 10:39:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

52 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน GL2564นาคาย
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2021, 03:35:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

34 กระทู้
34 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ปรับแต่งตารางอีเครม
เมื่อ ธันวาคม 07, 2020, 02:50:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

25 กระทู้
25 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Lalita
ใน ปิดงบ 63
เมื่อ ตุลาคม 08, 2020, 03:46:54 PM

.:| สวัสดิการ |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| นานาจิตตัง |:.

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

4,291 กระทู้ ใน 3,380 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ไมตรี สมแก้ว
กระทู้ล่าสุด: "ส่ง506 รพ.สต.นาคาย25-2-2..." ( กุมภาพันธ์ 25, 2021, 10:59:41 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 171 (มีนาคม 19, 2020, 02:50:49 AM)