สมาชิก: 45  •  กระทู้: 13139  •  หัวข้อ: 10787
.:: ข่าวสารจากหน่วยงาน ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวด่วน/ประกาศ/แจ้งให้ทราบ/เชิญประชุม

ข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer, น.ส.พัชรี ช่วงชัย

68 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม
ใน แบบรายงานโภชนาการนร. ประ...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2017, 09:44:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน / ไฟล์ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในห้องประชุม

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

67 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พัชรี ช่วงชัย
ใน วาระประชุมเดือน พฤศจิกาย...
เมื่อ พฤศจิกายน 03, 2017, 12:23:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ที่ควรทราบ

35 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornthawee
ใน รายละเอียดเงินเดือน ต.ค....
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2014, 09:29:17 AM

.:: รับ-ส่งงานข้อมูล ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์, น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน ไฟล์สิ่งที่ส่งข้อมูลการร...
เมื่อ พฤศจิกายน 07, 2017, 01:56:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรค

กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/และไม่ติดต่อ

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์

590 กระทู้
465 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanarod2529
ใน Re: ส่งรายงาน506คำหนามแท...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:35:24 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล ฝ่ายควบคุมโรค, รับ-ส่งข้อมูล ไข้หวัด2009, รับ-ส่งข้อมูล รายงาน 506, รับ-ส่งข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ19สาเหตุ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานอนามัย

กลุ่มงานส่งเสริมสุข

ผู้ดูแล: ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม

353 กระทู้
320 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
ใน KPI 61 ทันตะ จิกเทิงเดือ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:41:18 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งงานส่งเสริมสุขภาพ, รับ-ส่งงานทันตสาธาณสุข, คู่มืองาน อสม., คู่มืองานสายใยรัก/ตำบลนมแม่, คู่มืองานอนามัยโรงเรียน, คู่มืองานคลีนิกไร้พุง DPAC, คู่มืองาน PMQA / PCA, คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน(สสม.)

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

130 กระทู้
130 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.ผลการปฏิบ...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 11:32:11 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

429 กระทู้
427 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.เดือนพฤศจ...
เมื่อ พฤศจิกายน 23, 2017, 11:27:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 02:36:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

566 กระทู้
548 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน ส่งรายงาน 400และรง0110 เ...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2017, 05:55:48 PM

บอร์ดย่อย: รง.400, รง.สาเหตุการตาย, รง.KPI (รายไตรมาส)
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

659 กระทู้
658 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน ส่งรายงานสุขภาพจิต เดือน...
เมื่อ พฤศจิกายน 20, 2017, 03:04:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

205 กระทู้
205 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยตค.6...
เมื่อ พฤศจิกายน 02, 2017, 04:44:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่ง43แฟ้ม ดอนพันชาด ส่งล...
เมื่อ พฤศจิกายน 10, 2017, 11:27:21 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม, JHCIS Backup, รับ-ส่งข้อมูล ทั่วไป, ดาวน์โหลด/อัพเดทโปรแกรม
.:: รับ-ส่งข้อมูลของ รพ.สต. ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ดอนพันชาด

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

182 กระทู้
182 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน .
เมื่อ พฤศจิกายน 16, 2017, 01:50:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. สำโรง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

170 กระทู้
165 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสุนิสา รัตนางกูร
ใน GL61
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 12:55:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. จิกเทิง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

61 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.นิดตา วงษาเนาว์
ใน สัญญาจ้าง นิดตา ปี60 รพ....
เมื่อ กันยายน 22, 2017, 09:57:05 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. หนองกุง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

63 กระทู้
63 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน แบบรายการแสดงการส่งเงินส...
เมื่อ ตุลาคม 31, 2017, 04:34:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. นาคาย

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

178 กระทู้
178 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อานัติ แก้วมุข
ใน งบทดลอง
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 01:52:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหนามแท่ง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

58 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสุนิสา รัตนางกูร
ใน GL61
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 04:18:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหว้า

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

123 กระทู้
122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.เทวรักษ์ อุ่นวงศ์
ใน ปิดงบ ม.1-3
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 10:28:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศสช.รพ. ตาลสุม

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชินัญญา พรมศิริ
ใน รายงาน 506 1 เม.ย 55 -3...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2013, 02:41:56 PM

.:: กองทุนสวัสดิการ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อมูล/รายละเอียด/รายรับ-รายจ่าย/กู้ยืม/สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พนักงาน/แจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินสวัสดิการ...

ผู้ดูแล: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน สรุปบัญชีเงินฝากเจ้าหน้า...
เมื่อ พฤศจิกายน 14, 2017, 01:26:26 PM

.:: สัพเพเหระ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องน่ารู้/นานาสาระ

เรื่องน่ารู้ นานาสาระ สัพเพเหระ ฯลฯ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน งบพิสูจน์ยอด
เมื่อ มีนาคม 06, 2012, 03:14:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย!!

ระบายความในใจ เรื่องเดือดร้อน ต้องการร้องเรียน ขอคำปรึกษา ฯลฯ

36 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นิภาพร
ใน Re: ส่งbackup jhcisไม่ได...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2012, 03:50:08 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

SSO Tansum DataCenter::ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร - Info Center

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

7 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 12. ออนไลน์มากที่สุด: 102 (ธันวาคม 30, 2013, 08:09:25 PM)