สมาชิก: 40  •  กระทู้: 14979  •  หัวข้อ: 12698
.:: ข่าวสารจากหน่วยงาน ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวด่วน/ประกาศ/แจ้งให้ทราบ/เชิญประชุม

ข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer, น.ส.พัชรี ช่วงชัย

67 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์
ใน แบบฟอร์มรวบรวมค่ายา วมย ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2017, 01:58:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน / ไฟล์ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในห้องประชุม

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

61 กระทู้
60 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พัชรี ช่วงชัย
ใน วาระประชุมประจำเดือนพฤษภ...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2017, 09:16:21 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ที่ควรทราบ

35 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornthawee
ใน รายละเอียดเงินเดือน ต.ค....
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2014, 09:29:17 AM

.:: รับ-ส่งงานข้อมูล ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์, น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอที และคำสั่งเยี...
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 02:50:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรค

กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/และไม่ติดต่อ

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์

581 กระทู้
461 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค. 60 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:28:27 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล ฝ่ายควบคุมโรค, รับ-ส่งข้อมูล ไข้หวัด2009, รับ-ส่งข้อมูล รายงาน 506, รับ-ส่งข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ19สาเหตุ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานอนามัย

กลุ่มงานส่งเสริมสุข

ผู้ดูแล: ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม

351 กระทู้
318 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่งรายงาน เดือน พ.ค.60 ด...
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2017, 03:04:40 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งงานส่งเสริมสุขภาพ, รับ-ส่งงานทันตสาธาณสุข, คู่มืองาน อสม., คู่มืองานสายใยรัก/ตำบลนมแม่, คู่มืองานอนามัยโรงเรียน, คู่มืองานคลีนิกไร้พุง DPAC, คู่มืองาน PMQA / PCA, คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน(สสม.)

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

99 กระทู้
99 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
ใน ส่งรายงานเดือน อสม. พ.ค...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:48:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

408 กระทู้
406 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
ใน ส่งรายงานเดือน สารปนเปื้...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:50:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 02:36:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

546 กระทู้
528 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวรรณา คูณดก
ใน คำหว้าส่งรายงาน 400+01รง...
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2017, 11:48:31 AM

บอร์ดย่อย: รง.400, รง.สาเหตุการตาย, รง.KPI (รายไตรมาส)
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

630 กระทู้
629 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาวธารีรัตน์ ขุมทอง
ใน รายงานเดือน พ.ค. 60 สุขภ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:44:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

181 กระทู้
181 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยเมย....
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2017, 10:49:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

46 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.นิดตา วงษาเนาว์
ใน Backup jhcisจิกเทิง
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2017, 05:24:05 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม, รับ-ส่งข้อมูล JHCIS Backup, รับ-ส่งข้อมูล ทั่วไป, ดาวน์โหลด/อัพเดทโปรแกรม
.:: รับ-ส่งข้อมูลของ รพ.สต. ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ดอนพันชาด

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

174 กระทู้
174 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน เงินเดือนอสม.
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:42:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. สำโรง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

150 กระทู้
145 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โฉมไสว ณ อุบล
ใน ฺBK_03752_26/5/60
เมื่อ พฤษภาคม 26, 2017, 03:59:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. จิกเทิง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

58 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน ส่งสัญญายืมเงินเดือนน้อง...
เมื่อ เมษายน 19, 2017, 03:53:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. หนองกุง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

59 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน นำเสนอ
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 11:30:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. นาคาย

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

168 กระทู้
168 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.แอนนา ขัดโพธิ์
ใน 407
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2017, 09:56:41 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหนามแท่ง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

40 กระทู้
39 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ประชุมอีเครมอปท.
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2017, 04:30:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหว้า

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

115 กระทู้
114 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สุวรรณา คูณดก
ใน ข้อมูลประชากร 15.3.60
เมื่อ มีนาคม 15, 2017, 03:36:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศสช.รพ. ตาลสุม

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชินัญญา พรมศิริ
ใน รายงาน 506 1 เม.ย 55 -3...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2013, 02:41:56 PM

.:: กองทุนสวัสดิการ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อมูล/รายละเอียด/รายรับ-รายจ่าย/กู้ยืม/สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พนักงาน/แจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินสวัสดิการ...

ผู้ดูแล: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์

22 กระทู้
17 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ภัทรจิตร คำน้อย
ใน Re: กู้ยืมเงินกองทุนสวัส...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2017, 06:33:49 PM

.:: สัพเพเหระ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องน่ารู้/นานาสาระ

เรื่องน่ารู้ นานาสาระ สัพเพเหระ ฯลฯ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน งบพิสูจน์ยอด
เมื่อ มีนาคม 06, 2012, 03:14:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย!!

ระบายความในใจ เรื่องเดือดร้อน ต้องการร้องเรียน ขอคำปรึกษา ฯลฯ

36 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นิภาพร
ใน Re: ส่งbackup jhcisไม่ได...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2012, 03:50:08 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

SSO Tansum DataCenter::ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร - Info Center

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 102 (ธันวาคม 30, 2013, 08:09:25 PM)