ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน สิงหาคม ...
เมื่อ กันยายน 11, 2018, 02:02:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดร...
เมื่อ มีนาคม 12, 2018, 11:15:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอทีและเยี่ยมบ้าน ...
เมื่อ กันยายน 05, 2018, 09:47:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนส.ค.61คำหน...
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 03:17:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน ไฟล์ข้อมูลแผนการเงินการค...
เมื่อ กันยายน 11, 2018, 03:43:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

47 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย natnapa
ใน คำหว้าส่งรายงาน 400+011...
เมื่อ กันยายน 12, 2018, 03:34:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

51 กระทู้
51 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนส.ค.61คำหน...
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 03:15:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

22 กระทู้
22 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่งค่า HI CI- DHF วันที่...
เมื่อ สิงหาคม 01, 2018, 10:13:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

96 กระทู้
88 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนส.ค.61คำหน...
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 03:14:29 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน อัลตร้าซาวด์ตับ2561 รพ.ส...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2018, 10:54:31 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

316 กระทู้
161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่ง 506 2รายค่ะ รพ.สต.จิ...
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 04:53:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปนิตา เข็มเพ็ชร
ใน ท02 12 ปี สำโรง
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2018, 03:19:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน ส.ค. 61 จ...
เมื่อ สิงหาคม 24, 2018, 01:50:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานเดือนส.ค.61คำหน...
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 03:16:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

18 กระทู้
18 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ....
เมื่อ กันยายน 03, 2018, 09:44:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน Backup jhcisจิกเทิง
เมื่อ กันยายน 21, 2018, 05:01:17 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

32 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน 43แฟ้ม1มค-30มิย61 แก้ไขk...
เมื่อ กรกฎาคม 24, 2018, 05:30:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

24 กระทู้
24 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน รายชื่อผู้สูงอายุ
เมื่อ กันยายน 18, 2018, 09:12:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน CFO59
เมื่อ สิงหาคม 09, 2018, 09:38:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่ง 43 ทั้งหมด รพ.สต.จิก...
เมื่อ สิงหาคม 29, 2018, 02:01:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน ร.epiเดือนพค/มิย61
เมื่อ มิถุนายน 28, 2018, 03:17:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปรียามาศ เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่ง พกส
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2018, 02:05:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ใบยืมยา
เมื่อ กันยายน 18, 2018, 12:00:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutthawaraorn
ใน ฟอร์มแผนงบค่าเสื่อม62
เมื่อ มิถุนายน 03, 2018, 11:39:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

1,047 กระทู้ ใน 884 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "Backup jhcisจิกเทิง" ( กันยายน 21, 2018, 05:01:17 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 22. ออนไลน์มากที่สุด: 31 (กรกฎาคม 05, 2018, 02:32:53 PM)