.:| ประกาศข่าว/ประชาสัมพันธ์ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระประชุมประจำเดือน

ผู้ดูแล: phatcharee

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย phatcharee
ใน วาระประชุมเดือน พฤษภาคม ...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2018, 03:33:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป ข่าวประชาสัมพันธ์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tanapon
ใน ขอประชาสัมพันธ์ การเปิดร...
เมื่อ มีนาคม 12, 2018, 11:15:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในหน่วยงานสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานบริหาร |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารงานทั่วไป

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผช.ถนอม ผิวหอม
ใน คำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษ...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2018, 04:25:27 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานตรวจสอบและควบคุมภายใน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย AdminSSO
ใน แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระ...
เมื่อ มกราคม 23, 2018, 02:24:22 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือนอาหารปนเปื...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2018, 11:11:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงิน

ผู้ดูแล: ผช.ถนอม ผิวหอม

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanpen
ใน แบบฟอร์มหักภาษี ณ ที่จ่...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2018, 01:09:52 PM

.:| กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพวิชาการและคุณภาพบริการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยุทธศาสตร์

ผู้ดูแล: phatcharee

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ส่งงบค่าเสื่อม ให้ฝ่ายยุ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:35:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสนับสนุนคุณสุขภาพภาคประชาชน (อสม.)

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน อสม. พ.ค....
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2018, 11:02:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ (EMS)

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน ส่งรายงานแบบฟอร์มข้อมูลเ...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 02:01:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไข้เลือดออก (HI/CI)

ผู้ดูแล: อรอุมา

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภัทรจิตร
ใน สำโรง ส่งรายงาน HICI 25 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:19:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ผู้ดูแล: อรอุมา

76 กระทู้
68 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค. 61 จ...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2018, 10:15:37 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคติดต่อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (หนังสือ/แบบฟอร์ม)

ผู้ดูแล: อรอุมา

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นางสาววีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน อัลตร้าซาวด์ตับ2561 รพ.ส...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2018, 10:54:31 AM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งรายงานควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบาดวิทยา (รายงาน 506)

ผู้ดูแล: อรอุมา

140 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nopporn
ใน Re: 506 สำโรงค่ะ
เมื่อ วันนี้ เวลา 07:55:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chawich
ใน ส่งรายงานเกษตกรกลุ่มเสี่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 11:27:15 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพ

งานอนามัยแม่และเด็ก/วางแผนครอบครัว/โภชนาการ/อนามัยโรงเรียน

13 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานเดือน พ.ค. 61 จ...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2018, 10:43:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขภาพจิตและยาเสพติด

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ธารีรัตน์
ใน ส่งรายงานสุขภาพจิตเดือน ...
เมื่อ พฤษภาคม 24, 2018, 10:55:51 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ฮานัส แก้วมุก
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทย รพ....
เมื่อ พฤษภาคม 03, 2018, 10:12:52 AM

.:| รับ-ส่งข้อมูล Backup JHCIS 43 แฟ้ม |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ สำรองฐานข้อมูล JHCIS

0 กระทู้
0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nutthawaraorn
ใน BK_03757_25/05/2561
เมื่อ วันนี้ เวลา 05:46:44 PM

บอร์ดย่อย: รพ.สต.ดอนพันชาด, รพ.สต.สำโรง, รพ.สต.จิกเทิง, รพ.สต.หนองกุง, รพ.สต.นาคาย, รพ.สต.คำหนามแท่ง, รพ.สต.คำหว้า
ไม่มีกระทู้ใหม่ 43 แฟ้ม

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย nidta
ใน ส่ง 43 แฟ้ม 5 ปีย้อนหลัง
เมื่อ มีนาคม 29, 2018, 05:20:22 PM

.:| รับ-ส่งข้อมูลภายใน รพ.สต. |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.ดอนพันชาด

19 กระทู้
19 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน ขออนุมัติต่ำกว่า5,000ค่ะ
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 02:20:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.สำโรง

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย chomsawai
ใน ขออนุมัติต่ำกว่า5,000ค่ะ
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2018, 02:21:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.จิกเทิง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.หนองกุง

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน โปรแกรมสินทรัพย์หนองกุง
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 07:28:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.นาคาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหนามแท่ง

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ณัฐทิตา
ใน รายงานเดือนเยาว์
เมื่อ เมษายน 30, 2018, 10:39:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต.คำหว้า

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูศณิศา
ใน โปรแกรมสินทรัพย์
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 07:27:27 AM

.:| สวัสดิการ |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อมูลการกู้ยืมเงินสวัสดิการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

.:| นานาจิตตัง |:.
ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

:: งานรับ-ส่งข้อมูลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาลสุม :: - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

586 กระทู้ ใน 508 หัวข้อ โดย 33 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
กระทู้ล่าสุด: "BK_03757_25/05/2561" ( วันนี้ เวลา 05:46:44 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

2 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 7. ออนไลน์มากที่สุด: 26 (กุมภาพันธ์ 13, 2018, 10:49:41 AM)