สมาชิก: 42  •  กระทู้: 15310  •  หัวข้อ: 12958
.:: ข่าวสารจากหน่วยงาน ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวด่วน/ประกาศ/แจ้งให้ทราบ/เชิญประชุม

ข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer, น.ส.พัชรี ช่วงชัย

68 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม
ใน แบบรายงานโภชนาการนร. ประ...
เมื่อ มิถุนายน 09, 2017, 09:44:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วาระการประชุมประจำเดือน

รายงานการประชุมประจำเดือน / ไฟล์ข้อมูลที่ใช้นำเสนอในห้องประชุม

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

63 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พัชรี ช่วงชัย
ใน วาระประชุมเดือน กรกฏาคม ...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2017, 03:36:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารทั่วไป ที่ควรทราบ

35 กระทู้
32 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pornthawee
ใน รายละเอียดเงินเดือน ต.ค....
เมื่อ พฤศจิกายน 04, 2014, 09:29:17 AM

.:: รับ-ส่งงานข้อมูล ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

กลุ่มงานฝ่ายบริหาร

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์, น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์

20 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน คำสั่งโอที และคำสั่งเยี...
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2017, 03:06:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรค

กลุ่มงานฝ่ายควบคุมโรคติดต่อ/และไม่ติดต่อ

ผู้ดูแล: นางอรอุมา ประสมพันธ์

583 กระทู้
461 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่ง506 1รายคะ
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2017, 04:22:34 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล ฝ่ายควบคุมโรค, รับ-ส่งข้อมูล ไข้หวัด2009, รับ-ส่งข้อมูล รายงาน 506, รับ-ส่งข้อมูล โรคไม่ติดต่อเรื้อรังและ19สาเหตุ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานอนามัย

กลุ่มงานส่งเสริมสุข

ผู้ดูแล: ปูจ๊วดดด..สสอ.ตาลสุม

353 กระทู้
320 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.นิดตา วงษาเนาว์
ใน รายงานเดือน ก.ค.2560 จิก...
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2017, 05:30:04 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งงานส่งเสริมสุขภาพ, รับ-ส่งงานทันตสาธาณสุข, คู่มืองาน อสม., คู่มืองานสายใยรัก/ตำบลนมแม่, คู่มืองานอนามัยโรงเรียน, คู่มืองานคลีนิกไร้พุง DPAC, คู่มืองาน PMQA / PCA, คู่มือสถานที่ทำงานน่าอยู่
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายสาธารณสุขมูลฐานภาคประชาชน(สสม.)

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

109 กระทู้
109 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.เดือนอสม....
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2017, 04:16:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มงานฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค

416 กระทู้
414 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน ดอนพันชาดส่งรง.คบส.เดือน...
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2017, 04:10:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 24, 2017, 02:36:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: น.ส.พัชรี ช่วงชัย

558 กระทู้
540 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์
ใน ส่งภาคผนวก การขึ้นทะเบีย...
เมื่อ กรกฎาคม 25, 2017, 11:26:47 AM

บอร์ดย่อย: รง.400, รง.สาเหตุการตาย, รง.KPI (รายไตรมาส)
ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

กลุ่มงานฝ่ายการแพทย์และสุขภาพจิต

ผู้ดูแล: น.ส.ธนพร ป้อมพิทักษ์

642 กระทู้
641 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน รายงานเดือน ก.ค.2560ดอนพ...
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2017, 02:12:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

189 กระทู้
189 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน ส่งรายงานแพทย์แผนไทยมิย....
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2017, 10:33:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดูแล: SSO Tansum Supervizer

46 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วีรวรรณ ชมภูวงศ์
ใน ส่ง43แฟ้ม ดอนพันชาด
เมื่อ กรกฎาคม 27, 2017, 04:59:51 PM

บอร์ดย่อย: รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม, รับ-ส่งข้อมูล JHCIS Backup, รับ-ส่งข้อมูล ทั่วไป, ดาวน์โหลด/อัพเดทโปรแกรม
.:: รับ-ส่งข้อมูลของ รพ.สต. ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. ดอนพันชาด

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

174 กระทู้
174 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ณิชาดา มีวงศ์
ใน เงินเดือนอสม.
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2017, 11:42:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. สำโรง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

189 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย โฉมไสว ณ อุบล
ใน BK_03752_26/7/60
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2017, 04:45:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. จิกเทิง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

58 กระทู้
57 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน ส่งสัญญายืมเงินเดือนน้อง...
เมื่อ เมษายน 19, 2017, 03:53:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. หนองกุง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

59 กระทู้
59 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ภูษณิศา ดันประเทศ
ใน นำเสนอ
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2017, 11:30:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. นาคาย

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

171 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ผอ.รพ.สต.แอนนา ขัดโพธิ์
ใน 407
เมื่อ กรกฎาคม 06, 2017, 09:18:02 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหนามแท่ง

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

45 กระทู้
44 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.พัชรี ช่วงชัย
ใน NHSO
เมื่อ มิถุนายน 22, 2017, 01:49:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รพ.สต. คำหว้า

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

119 กระทู้
118 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย อานัติ แก้วมุข
ใน ่j 24 พค. 60
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2017, 11:44:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศสช.รพ. ตาลสุม

รับ-ส่งข้อมูล ฝากไฟล์ข้อมูล

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ชินัญญา พรมศิริ
ใน รายงาน 506 1 เม.ย 55 -3...
เมื่อ มิถุนายน 01, 2013, 02:41:56 PM

.:: กองทุนสวัสดิการ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ กองทุนสวัสดิการพนักงาน

ข้อมูล/รายละเอียด/รายรับ-รายจ่าย/กู้ยืม/สวัสดิการเจ้าหน้าที่ พนักงาน/แจ้งความประสงค์กู้ยืมเงินสวัสดิการ...

ผู้ดูแล: ผอ.รพ.สต.สินธร สุขุมาลวงศ์

7 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย น.ส.ปรียามาส เพ็ญพิมพ์
ใน Re: กู้ยืมเงินกองทุนสวัส...
เมื่อ กรกฎาคม 26, 2017, 02:39:35 PM

.:: สัพเพเหระ ::.
ไม่มีกระทู้ใหม่ เรื่องน่ารู้/นานาสาระ

เรื่องน่ารู้ นานาสาระ สัพเพเหระ ฯลฯ

12 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วันเพ็ญ จันทาโย
ใน งบพิสูจน์ยอด
เมื่อ มีนาคม 06, 2012, 03:14:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดระบาย!!

ระบายความในใจ เรื่องเดือดร้อน ต้องการร้องเรียน ขอคำปรึกษา ฯลฯ

36 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย นิภาพร
ใน Re: ส่งbackup jhcisไม่ได...
เมื่อ มิถุนายน 13, 2012, 03:50:08 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

SSO Tansum DataCenter::ศูนย์บริการข้อมูล ข่าวสาร - Info Center

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

18 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 25. ออนไลน์มากที่สุด: 102 (ธันวาคม 30, 2013, 08:09:25 PM)