j
หน้าหลัก
 
คำขวัญประจำอำเภอ :: ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง ||    วัฒนธรรมองค์กร : รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

  ตารางภารกิจสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

||คำขวัญอำเภอตาลสุม ||

ตาลสุมน่าอยู่ ผู้คนใฝ่ธรรม ลือนามผ้าห่มดี ฝักบัวมีรสหวาน
ต้นตาลสง่างาม ตำนานน้ำมูลใส กราบไหว้หลวงปู่สวนศักดิ์สิทธิ์ แหล่งเศรษฐกิจพอเพียง
" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม มุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะเห็นชาวอำเภอตาลสุมมีคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขอนามัยที่ดีเยี่ยม "
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตาลสุม